Araka ny teny filamatra :  “Izay tsara fiomanana tsy ho tampohin’ny loza “,  dia nikarakara fiofanana izay naharitra (02) andro ny teo anivon’ny Bureau National de la Gestion des Risques et du Catastrophe (BNGRC) ho an’ireo mpilatsaka an-tsitrapo maneran’ny ministera […]

« IZAY TSARA FIOMANANA TSY HO TAMPOHIN’NY ...


Ho fanampina ny samy mpiara-belona dia nanao hetsika sosialy didi-poitra faobe tetsy amin’ny Fonkotany Tanjombato Kaominina Tanjombato Iraitsimivaky ny Zoma faha 17 Aogostra 2018 lasa teo ireo mpikambana mpilatsaka an-tsitrapo eto anivon’ny Ministeran’ny Indostria sy ny Fampiroboroana ny Sehatra tsy […]

Didi-poitra faobe : hetsika sosialy niarahana tamin’ireo ...


Un changement au niveau de son administration a été effectué auprès du Centre Malgache de la Canne et du Sucre (CMCS), un organisme rattaché au Ministère de l’Industrie et du Secteur Privé (MIDSP). En effet, un nouveau Directeur Général a […]

NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL A LA TETE DU ...


Une délégation, emmenée par Le PDG de l’ONG « Ny Fanahy maha olona » Ny Rado RAFALIMANANA, composée d’une dizaine de partenaires regroupant des PDG de grandes entreprises sises à Dubaï avec l’appui du Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur […]

Redynamisation de la jeunesse malgache